Ввійти в даний розділ сайту можуть лише користувачі, для яких створено «код» і «пароль».
В полі «Код» вводимо Код-«Ідентифікатор» , а в полі «Пароль» вводимо пароль, який надруковано в нижній частині рахунку за квітень. Пароль буде друкуватися і в наступних рахунках до його зміни або заборони друку . Ви зможете в пункті меню «Налаштування» змінити пароль та провести інші налаштування.